آنالیز کیفی پراش اشعه ایکس با استفاده از نرم افزار X’Pert HighScore Plus

مولفین: دکتر قاسم دینی، اعظم فاطمی

معرفی کتاب مثال ها
نحوه خرید و سفارش کتاب
90.000 تومان
    • واریز مبلغ 90.000 تومان هزینه کتاب و مبلغ 35.000 تومان هزینه پست به شماره کارت 6037997508133676 به نام آقای قاسم دینی بانک ملی
    • ارسال نام و نام خانوادگی، شماره پیگیری، شماره تماس، آدرس و کد پستی به ایمیل sale@xrdini.com یا gh.dini@gmail.com
    • در صورت مراجعه حضوری به گروه نانوفناوری، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان می توانید این کتاب را تهیه نمایند.
    • در صورت سفارش هر دو کتاب، هزینه پستی 45.000 تومان است.

آنالیز کمّی پراش اشعه ایکس به روش ریتولد با استفاده از نرم افزار MAUD

مولفین: دکتر قاسم دینی، دکتر محمدحسین عنایتی