آنالیز کیفی پراش اشعه ایکس با استفاده از نرم افزار X’Pert HighScore Plus

مولفین: دکتر قاسم دینی، اعظم فاطمی

معرفی کتاب مثال ها
نحوه خرید و سفارش کتاب
15.000 تومان
    • 1. واریز مبلغ 15.000 تومان به شماره کارت 5859831070970743 به نام خانم اعظم فاطمی بانک تجارت
    • 2. ارسال نام و نام خانوادگی، شماره پیگیری، شماره تماس، آدرس و کد پستی به ایمیل sale@xrdini.com
    • 3. کتاب از طریق تی پاکس ارسال خواهد شد و هزینه ارسال با متقاضی است.
  • 4. در صورت مراجعه حضوری به دفتر گروه مهندسی نانو، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشگاه اصفهان می توانید این کتاب را تهیه نمایند.

آنالیز کمّی پراش اشعه ایکس به روش ریتولد با استفاده از نرم افزار MAUD

مولفین: دکتر قاسم دینی، دکتر محمدحسین عنایتی